Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Esen EREN
Bölüm Başkanı

e-mail: mehmet.eren@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mahmut AYDOĞDU
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Mahmut BAŞSÜRÜCÜ