Akademik

Öğr. Gör. Çağrı URFALI
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Pınar SARIN
Öğretim Görevlisi