Akademik

Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Lütfi Bilal TAŞYÜREK
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Fermin AK
Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Esme IŞIK
Öğretim Üyesi