Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik

Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Lütfi Bilal TAŞYÜREK
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Fermin AK
Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Esme IŞIK
Öğretim Üyesi