Akademik

Öğr. Gör. Tamer ARSLAN
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Sevinç TAY
Öğretim Elemanı