Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yüksekokul Kurulu

YÜKSEKOKUL KURULU

Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ
Yüksekokul Müdürü

e-mail: bayram.gunduz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

 

Dr. Öğr. Üyesi Esme Işık
Müdür Yardımcısı

e-mail: esme.isik@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Esen EREN
İnşaat Teknolojisi Bölüm Başkanı

e-mail: mehmet.eren@ozal.edu.tr

Öğr. Gör. Tamer ARSLAN
Gıda İşleme Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Çağrı URFALI
Mim.ve Şehir Pl.Bölüm Başkanı

Ali ÖZMEN
Yüksekokul Sekreteri