Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Gıda Teknolojisi Programı

Çağımızda beslenme ile ilgili sağlık problemlerinin artması ve tüketicinin sağlıklı beslenme konusunda bilinçli hale gelmesi nedeniyle gıda sektörüne verilen önem artmıştır. Bu bağlamda ülkemiz gıda sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların gerekli kaliteyi yakalamaları, dış pazarlarda rekabet edebilmeleri, AB mevzuatına uygun koşullarda faaliyet göstermeleri bu alanlarda yetiştirilmiş nitelikli insan gücü ile mümkündür. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı, gıda endüstrisine ilişkin kamu ve özel sektör kuruluşlarında gereksinim duyulan, gıda maddelerinin işlenmesi, muhafaza edilmesi, pazarlanması ve kalite kontrol konularında çalışacak elemanları ara eleman yetiştirmektedir.

Bölümümüzde, Gıda Analizleri, Mikrobiyoloji ve Bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Öğrenciler teorik derslerde gördükleri konularda bölüm laboratuvarlarında uygulama yapma olanağına sahiptirler. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Kimya ve Biyoloji bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.