Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İnşaat Teknolojisi Programı

Program Profili

İnşaat Teknolojisi programı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu bünyesinde, büyük bölümü deprem bölgesinde olan ülkemizin ihtiyaç duyduğu, konusunda iyi eğitim almış ve iş ahlakına sahip, üstleneceği görevlerin öneminin farkında olan teknikerler yetiştirmeyi amaçlar. İnşaat Teknolojisi programı eğitim-öğretim süresi iki yıl olup, inşaat uygulamaları, teorisi, yapım teknikleri ve yapı malzemeleri hakkında eğitim veren teknik bir programdır.

Kazanılan Derece

Bu program, yüksek öğretimde İnşaat Teknolojisi alanında 120 ACTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İnşaat Teknolojileri alanında ön lisans derecesine sahip olunur.

Öğrenci Kabul Koşulları

Adayların lise dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Geçiş Sınavı’ndan yeterli puanı almış olması halinde önlisans programına başlamaya hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

İnşaat Bölümü/İnşaat Teknolojisi Programı’nda ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, 30 işgünü Yaz Stajını yapması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Program mezunları inşaat şirketlerinde, yapı denetim şirketlerinde ve proje bürolarında yardımcı teknik eleman olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar inşaat ile ilgili kamu ve özel sektör kurumlarında geniş çalışma olanaklarına sahiptirler.

Üst Programlara Geçiş

Mezun öğrencilerimiz dikey geçiş sınavını kazandıkları takdirde eğitimlerini inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinde sürdürebilmektedirler.