Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kalite Komisyonu

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ (Yüksekokul Müdürü) (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Esme IŞIK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi M. Esen EREN (Üye)

Öğr. Gör. Tamer ARSLAN (Üye)

Öğr. Gör. Çağrı URFALI (Üye)

Öğr. Gör. Mahmut BAŞSÜRÜCÜ (Üye)