Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Optisyenlik Programı

Programın Amacı

Optisyenlik Programının amacı, göz hastalıkları uzmanı doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini reçetedeki verilere uygun olarak hazırlayarak, görme gereci ihtiyacı olan kişiye adaptasyonunu sağlayan nitelikli optisyenler yetiştirmektir.

 Mezunları Kazandıkları Diploma ve Unvan

Optisyenlik Programını bitirenlere ‘‘Ön Lisans Diploması’’ verilir.  Optisyenlik Programı mezunları, 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun esaslarına göre ‘‘Optisyen’’   unvanı  ile çalışabilirler.

Mezunların Çalışma Alanları

Optisyenlik Programı mezunları, 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun esaslarına göre ‘‘Optisyen’’   unvanı  ile istedikleri il veya ilçede, kendilerine ait Optisyenlik Müessesesi (Optik mağazası) açabilirler. Yine aynı kanunun ilgili maddesi hükümlerine göre istedikleri takdirde, özel veya tüzel  şahıslara ait optik mağazalarında sorumlu mesul müdür olarak  çalışabilirler. Veya gözlük camı ve çerçevesi imal eden veya ithal eden fabrika veya firmalarda çalışabilirler.