Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon-Misyon

Vizyonumuz

Bilimsel, araştırmacı ve uygulamalı eğitime dayanan, ulusal ve uluslararası standartların üzerinde, Toplam Kalite Yönetimi esaslarını benimsemiş, öğrenmeyi öğretici bir eğitim sistemine sahip olmak ve alanında uluslararası yetkinliğe sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Misyonumuz

Türkiye ekonomisine katma değeri yüksek olan teknik ara eleman branşlarında, akademik ve uygulamalı eğitimler vasıtasıyla mesleklerinde uzman ve yetkin, milli değerlere bağlı kalarak ilerlemeyi prensip edinmiş saygın bireyler yetiştirmektir.