Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Esen EREN
Bölüm Başkanı

e-mail: mehmet.eren@ozal.edu.tr

Özgeçmiş