Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Öğr. Gör. Çağrı URFALI
Bölüm Başkanı