Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Lütfi Bilal TAŞYÜREK
Bölüm Başkan Yardımcısı

e-mail: bilal.tasyurek@ozal.edu.tr

Özgeçmiş