Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ
Yüksekokul Müdürü

e-mail: bayram.gunduz@ozal.edu.tr 

Özgeçmiş


Dr. Öğr. Üyesi Esme IŞIK
Yüksekokul Müdür Yardımcısı

e-mail: esme.isik@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Esen EREN
Yüksekokul Müdür Yardımcısı

e-mail: mehmet.eren@ozal.edu.tr

Özgeçmiş


Ali ÖZMEN
Yüksekokul Sekreteri