Yönetim

Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ
Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Esme IŞIK
Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Ali ÖZMEN
Yüksekokul Sekreteri