Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ
Başkan

Prof. Dr. Nihat TURSUN
Üye
Prof. Dr. Hikmet Murat SİPAHİOĞLU
Üye
Doç. Dr. Memet VAROL
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Esme IŞIK
Üye
Ali Özmen
Raportör