Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ
Başkan
Prof. Dr. Nihat TURSUN
Üye
Prof. Dr. Hikmet Murat SİPAHİOĞLU
Üye
Doç. Dr. Memet VAROL
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Esme IŞIK
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Esen EREN
Üye
Ali Özmen
Raportör